top of page

SKJUTBARA LAMELLTAK

Takets aluminiumlameller kan skjutas åt sidan för att öppna upp taket likt en markis. Vissa modeller har dubbel funktion och kan även vinkeljustera lamellerna från 0-120 grader. Dessa tak skjuter lamellerna åt sidan ståendes.

1.jpg

INTEGRA MODELL 5

Som Integra-modell så kan den fås med infällda screenväggar i takets bjälkar. Taket har dubbla motordrifter där en vinklar taket 0-120 grader och en annan skjuter takets lameller i sidled. Kraftfulla stolpar 20x20cm med plats även för inglasning.

Pergola B108.jpg

FLEXI MODELL 2

Skjutbara lameller (vrider sig 0-69 grader när taket öppnar sig) Kan inte vinkeljusteras när taket är stängt. Kraftfulla stolpar 20x20cm och stabil gerad takram. Kan kompletteras med såväl screenväggar som inglasning.

Orchestra.jpg

FLEXI MODELL 4

Tak med dubbla motordrifter, en för vinkeljustering 0-120 grader och den andra för att skjuta lamellerna i sidled och öppna upp taket. Stolpar 15x15cm.

Skjutbara lamelltak: Produkter

Vridbart och skjutbart tak på Flexi 4 demonstreras

Skjutbara lamelltak: Video
bottom of page