top of page

HORISONTELLA MARKISTAK

Horisontella markistak där vattnet leds av från taket ut till hängrännor i ramen och stuprör i stolparna.

PergotendaMaestro27_edited.jpg

INTEGRA MODELL 6

Görs med olika sorters dukkonstruktion beroende på hur man vill hantera takavvattningen. Spänd duk med välvda takbågar eller distanser eller trapetssydd med veck som leder vattnet till sidorna.  Upp till 7x7m i en modul med 4 stolpar. Screenväggar kan sättas in i ramen, liksom inglasning. Upp till vindklass 5. Takramen är 25cm hög och undertill finns en infälld hängränna på ytterligare 15cm där screens eller glas kan placeras utanför. Stolpar 15x15cm.

pergolifeR213sera_edited.jpg

FLEXI MODELL 3

Robust och vindtålig konstruktion med kraftiga stolpar 20x20cm. Duktak med välvda dukprofiler. Kan fås med ljustät eller ljusgenomsläpplig duk samt med designstolpar som ersätter eller kompletterar hörnstolparna. Takramen är 20cm hög med ett övre skydd på ytterligare 13cm. Max 5,5x8m per modul. (Specialutförande med annan takram upp till 8x8m på 4st stolpar).

TARASOLA_Cubic_2A_WEB_edited_edited.jpg

SLIM MODELL 2

Ljustät takduk med undertaksduk som ger ett horisontellt undertak i stängt läge. Tunnare stolpar 8x13cm. Max 4,5x6m per takmodul. Vid öppet tak hänger den hopvikta undertaksduken ned under takbjälken ca 18cm och takbjälken är 27cm hög.

AlbaButterfly1_edited.jpg

SLIM MODELL 4

Innovativ modell med unik ihopvikning av takduken på ovansidan om takramen så att man inte ser den veckade duken underifrån. De välvda dukprofilerna leder ut regnvatten till i ramen integrerade hängrännor och ned i de smala stolparna som är 11x11cm. Kompakt dukvikning med stor taköppning.

Contact
Horisontella markistak: Produkter
bottom of page