top of page
Insta 2.jpg

FLEXI MODELL 1
(FTBT)

Tekniska egenskaper:

Vindklass 6 (EN13561:2015)
Fristående eller väggmonterad.
Ej avsedd för snölast men klarade
provbelastning av TÜV upp till 300kg/m2
på en pergola i storlek 4,2x6,0m.  
Kan fås med takvärme mot snö.
Öppna lameller rekommenderas annars
vid snö eller att man håller taket rent. 


Storlek 
Max 800cm tvärs lamellerna
Max 500cm längs lamellerna

Pelarmått: 20x20cm
Bjälkhöjd: 20cm
Kan utökas med fler moduler
till större enhet.

Kan även fås med pelarmått 13x13cm,
storlek max 400x400cm, i vindklass 5.
Dessutom med designstolpar, se bilder.

Flexi modell 1: Produkter
Flexi modell 1: Pro Gallery

Bildspel Flexi-modell 1

Flexi modell 1: Video

TILLVAL

Flexi modell 1: Text
Flexi modell 1: Pro Gallery

Tillbaka till pergolamodeller

Flexi modell 1: Text
bottom of page